Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3495 (88%) varav aktiva*1066
Interna (boende) 481 (12%) varav aktiva*274
Totalt 3976 varav aktiva*1340

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.