Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3554 (88%) varav aktiva*1003
Interna (boende) 498 (12%) varav aktiva*289
Totalt 4052 varav aktiva*1292

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.