Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3703 (88%) varav aktiva*1101
Interna (boende) 499 (12%) varav aktiva*271
Totalt 4202 varav aktiva*1372

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.