Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3858 (88%) varav aktiva*1051
Interna (boende) 513 (12%) varav aktiva*266
Totalt 4371 varav aktiva*1317

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.