Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3985 (88%) varav aktiva*1043
Interna (boende) 521 (12%) varav aktiva*273
Totalt 4506 varav aktiva*1316

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.