Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2264 (84%) varav aktiva*1072
Interna (boende) 419 (16%) varav aktiva*287
Totalt 2683 varav aktiva*1359

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.