Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2374 (84%) varav aktiva*1031
Interna (boende) 450 (16%) varav aktiva*292
Totalt 2824 varav aktiva*1323

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.